Czasopismo Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu skupia się na prezentowaniu wyników badań teoretycznych, jak i badań empirycznych w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania, turystyki i logistyki. Staramy się stworzyć platformę wymiany wiedzy i pomysłów pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami administracji rządowej, jak i organizacjami pozarządowych. Z tego powodu, oprócz tradycyjnych prac naukowych, mile są widziane artykuły zawierające opinie i dyskusje polityczne  reprezentantów nauki, biznesu, administracji rządowych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

cover_issue_21_pl_PL

http://ojs.wsb.wroclaw.pl/index.php/WSBRJ/issue/view/21